Bilbingo

Bilbingo eller drive in bingo spelas från bilen och den som får bingo tutar två gånger med biltutan. De som oftast anordnar bilbingo brukar vara lokala idrottsföreningar.

Bästa med bilbingo

Vid fint väder är det vanligt att man som spelare har med sig någon stol eller picknickfilt för att kunna sitta ute i friska luften och spela. Man kan till och med ha med sig en bärbar tuta så man kan tuta utan att gå till bilen om man får bingo. Man får lov att ha med sig fika men det brukar även gå att handla på plats beroende på vilken arrangören är.

Tripplar, block eller bongar kallar man grundspelet i bilbingo och är det spel man brukar börja med. Dessa består oftast av ett block med 10 stycken blad/spelplaner med det kan variera. Varje spelplan är indelad i 6 stycken spelfält/brickor med 3 stycken vågräta nummerrader i varje.

Radvinsternas storlek varierar men första raden brukar vara minst för att sen öka i rad 2 och rad 3.

Många gånger spelas en 7 till 9 rops jackpott ut på första raden i varje spel, det är då ofta högre vinster och ibland byggs dessa på successivt om ingen får bingo under dessa rop.

Spela bingo i bil

Man spelar om 1, 2 och tre vågräta rader och för att 2 och 3 rader ska gälla måste alla raderna vara i samma spelfält. När man spelat halva spelblocket tar man en paus och sedan brukar man spela Freeplay och något extra spel.

Mellan de 2 sista spelen kan det också bli något extra spel ibland. Varje spelfält innehåller 27 rutor. Varje vågrät rad har 5 nummer och bildar bingoraderna. Det finns 90 nummer på spelplanen.

För första raden gäller det att pricka in 5 nummer på samma vågräta rad i något av spelfälten. Andra raden gäller det att få 2 vågräta rader i samma spelfält och tredje raden gäller att få alla nummer i samma spelfält.

Vinstsumman i Freeplay brukar vara högre än i de övriga spelen på de flesta spelplatserna. En full bricka i spelet kan vanligtvis ge en visst på mellan 1.000 och 15.000 kronor.

Freeplay är indelat i 3 spelfält med 5 rader i varje och sammanlagt 75 nummer.

Fifty-fifty brukas spela efter freeplay eller före sista trippeln i grundspelet men det kan också avsluta bingokvällen. Spelplanen är 3 spelfält med 3 rader i varje.

Bilbingons vinster

Vinstsumman per rad brukar bestämmas av spelets brickförsäljning för varje spelkväll. Ungefär 50 procent av brickförsäljning brukar avsättas till vinster.

Minibingo är ett ark med 5 brickor men man kan välja att köpa helt ark eller bara enstaka brickor. Dessa brickor brukar kosta 5 kronor styck. Vinstsumman för minibingo baseras oftast på speldagens omsättning och kan bli ganska hög.

Maxi sexans spelbricka är ett blad med 2 spelsidor där första sidan innehåller tretalskombinationer, 6 stycken runda bollar med vardera 3 nummer.

Det gäller att pricka in alla 3 nummer i någon av bollarna för att få bingo och vinsten brukar beror på speldagens brickförsäljning.

Bingobrickorna

Det kan finnas övriga spel och dessa kan heta i princip vad som helst det kan vara spelnamn som anknyter till staden, föreningen eller något annat. Utseendet brukar variera från plats till plats. För det mesta används toppbrickor, nummerbrickor eller engångsbrickor.

Rövare eller rövarna brukar vara ett jackpottspel i samband med tripplarna eller något annat spel. Denna innehåller ofta speldagens högsta vinst.

Bilbingo under färd

Vid längre sträckor i bil är bilbingo ett bra sätt att fördriva tiden. Förutom vanlig bingo med numrerade bollar som dras ur kan man spela bingo med det man ser på färden. Man kan köpa färdiga brickor eller göra egna. För att göra det kul är det viktigt att göra brickor som passar för aktuella landskapet och årstiden.

Om man vill göra det svårare kan man genom att bara låta spelarna markera sådant som befinner sig på deras sida av bilen.